ChiaraChiara

Chiara Tibidò
16 anni, PerugiaChiara Tibidò
16 years old, Perugia
Italy